TOEFL ve IELTS arasındaki Farklar

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

İçerik Haritası

Yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak veya kariyerlerine yurt dışında devam etmek isteyenlerin, ikinci dil olarak İngilizceyi benimseyenlerin okul veya işyerlerine kabulünde geçerli olan bazı sınav türleri bulunuyor. Birçok kurum tarafından kabul gören TOEFL ve IELTS, Türkiye’de bu sınav programları arasında en çok tercih edilenleri.

TOEFL, tam adıyla “Test of English as a Foreign Language”, tüm dünyada 130’dan fazla ülkede yüksek geçerliliği olan ve ana dili İngilizce olmayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen bir sınav. Yazılı ve bilgisayar tabanlı türleri bulunan TOEFL sınavının en çok tercih edilen türü TOEFL IBT. Yine İngilizce konuşulan ülkelerde öğrenim görmek veya buralarda iş hayatı sürdürmek isteyenlerin tercih ettiği sınav programlarından biri olan IELTS – International English Language Testing System, üniversite veya işyerlerine İngilizce yeterliliğini belgelemek için oldukça yoğun talep gören bir diğer sınav türü.

En çok tercih edilen bu iki İngilizce sınav programı ele alındığında, TOEFL ve IELTS arasındaki farklar merak ediliyor. Yurtdışında eğitim veya iş hayatına hazırlık sürecinde olanlar, hangi yabancı dil programını seçmeleri gerektiğini düşündüklerinde kararsız kalabiliyorlar. Bu noktada bu iki programın hangi ülkelerde, hangi kurumlarda kabul gördükleri ve sınav sistemlerinin ne şekilde olduğunu araştırmak devreye giriyor. İngilizce sınavlara hazırlanmak isteyenlere yol gösterebilmesi adına, bu içeriğimizde TOEFL ve IELTS arasındaki farklar konusunda araştırma yapanların merak ettikleri detayları ele alıyoruz.

Sınav Formatı

TOEFL ve IELTS sınavlarının her ikisi de katılımcıların İngilizce dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini test eden dörder bölümden oluşuyor. Her bir bölümde soru sayıları, soru ve cevap türleri ve cevaplar için gereken süreler farklılık gösteriyor.

Dinleme

IELTS sınavının ortalama 30 dakika süren dinleme bölümü dört kısımdan oluşuyor ve her bir kısım arasında 10 dakika ara bulunuyor. Boşluk doldurma veya kısa cevap gerektiren ya da çoktan seçmeli cevap seçenekleri olan dinleme bölümünde birinci kısım günlük bir diyalog, ikinci kısım günlük bir monolog, üçüncü kısım akademik bir diyalog ve son olarak dördüncü kısım da akademik bir monolog içeriyor.

TOEFL sınavının dinleme bölümü ise 41 dakika ile 57 dakika arasında sürüyor ve 28 – 39 sorunun cevaplanması gerekiyor. Bu bölümde iki tane günlük diyalog, dört tane de üniversite ders anlatımı veya sınıf içi tartışmaları içeren metin dinleniyor ve bunlarla ilgili sorular cevaplanıyor. TOEFL dinleme bölümünde, katılımcıların nerede olduğunu bilmediği değerlendirme dışı bölümler bulunuyor ve bunlar test amaçlı olup çözüm oranını ortaya çıkarmak için soruluyor.

Konuşma

IELTS sınavının konuşma bölümü diğer bölümlerden farklı olarak birebir olacak şekilde gerçekleşiyor. 15 dakika süren bu bölüm, IELTS sınavı alanında uzman ve yetkili kişiler tarafından uygulanıyor. İlk kısımda adayın kendini tanıtması ile başlayan konuşma bölümü, verilen konuya hazırlanarak konuşulması ve konuştuğu bu konularla ilgili sorulara cevap verilmesi şeklindeki ikinci ve üçüncü kısımlarla tamamlanıyor.

TOEFL sınavının 20 dakika süren konuşma bölümünde ilk olarak katılımcılara iki adet bağımsız soru soruluyor ve bu sorular adayın kendi hayatı ve deneyimleri ile ilgili oluyor. İkinci soruda ise herhangi iki olay ya da durumun kıyaslanması ve bunun gerekçelendirilmesi isteniyor. Bunun ardından gelen dört soru ise okuma, dinleme, konuşma becerilerini bir arada kullanmayı gerektiren cevaplar içeriyor.

Yazma

Genel IELTS sınavının yazma bölümünde birinci kısım olarak bir konu ile ilgili bir mektup yazılması bekleniyor. İkinci aşama olarak da bir konuda kısa bir deneme yazılıyor.

IELTS akademik sınav türünün yazma bölümü ise 2 kısa deneme yazmayı gerektiriyor. İlk denemede yorumlanan grafik veya tablonun ardından ikinci denemede genellikle eğitim ile ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor.

TOEFL sınavının yazma bölümünde ise adaylardan bir tanesi bağımsız bir tanesi de metne bağlı olmak üzere iki metin yazması bekleniyor ve bu bölüm de yaklaşık 50 dakika sürüyor.

Okuma

IELTS sınavının okuma bölümü genel sınavda günlük konulara yer verirken akademik sınav türünde konular genellikle eğitim ile ilgili oluyor. Toplamda 40 sorudan oluşan ve 60 dakikada cevaplanması gereken bölümdeki metinler akademik sınavda bilimsel makaleler, gazete ve dergilerden alınmış ve geniş bir kitleye hitap eden yazılardan seçiliyor.

TOEFL sınavının kesin bir soru sayısı olmayan okuma bölümü 60 – 80 dakika sürebiliyor ve sorulan parçalardan üç tanesi değerlendiriliyor. 600 – 700 kelime içeren ve genellikle akademik konulardan seçilen her bir parça için 12 – 14 soru soruluyor ve bunların 20 dakika içinde cevaplanması gerekiyor.

Puanlama Sistemi

IELTS sınavının puanlama sistemi 1 ile 9 aralığında değişen ve sözel karşılıkların olduğu puanlar kullanılarak gerçekleşiyor ve katılımcılar tam ya da yarım puan ile puanlandırılıyor. Özellikle üniversitelere girişte dil becerisini ölçmede kullanılan IELTS akademik sınavından 5.5 – 6.0, yüksek lisans veya doktora eğitimi için ise yine IELTS akademik türden 6.5 veya 7.0 puan alınması bekleniyor. Göçmenlik veya çalışma vizesi başvurularında tercih edilen genel IELTS sınavından alınması beklenen puan ise 6.0. IELTS sınavının puanlaması yapılırken okuma, konuşma, yazma ve dinleme bölümlerinin puanları IELTS puan türüne çevriliyor.

Her bir bölümünden 30 puan alınan TOEFL sınavında ise ek olarak 120 puan alınabiliyor ve ayrıca katılımcılara kendi performanslarını ve kapasitelerini değerlendiren bir geri bildirim de yapılıyor.

Kabul Eden Kurumlar

IELTS sınavından alınan puanlar, 140’ı aşkın ülkede 10 bini aşkın kurum ve kuruluş tarafından kabul ediliyor. Üniversiteler başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumları, devlet kurumları, iş hayatıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, sayısız şirket ve işveren, buralara girişte başvuru yapanların IELTS sınav puanlarını göz önünde bulunduruyorlar.

Dünya çapında çokça tercih edilen TOEFL sınav sonuçlarının ise başta ABD olmak üzere İngiltere, Kanada, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya gibi dünya ülkelerinde geçerliliği oluyor ve buralara iş veya eğitim için başvuru yapıldığında adaylardan TOEFL sonuçları talep ediliyor.

Ayrıca birçok ülkenin göçmenlikle ilgili kurumları da, buralara yerleşmek isteyen kişilerden bu dil sınavlarının sonuçlarıyla dil becerilerini belgelemelerini istiyor.

Geçerlilik Süresi

IELTS sınavının resmi geçerlilik süresi 2 yıl olmakla birlikte, yüksek bir IELTS puanı, süresi dolmuş olsa bile adaylara birçok alanda farklı imkanlar ve ayrıcalıklar sağlayabiliyor.

TOEFL sınavının sonuçları da 2 yıllık geçerliliğe sahip.

Zorluk

Hangi sınavın daha zorlayıcı olduğunu söylemek çok kolay değil. Katılımcıların çalışma düzeyleri ve bölümlere gösterdikleri ilgi ve çabaları sınavın zorluk seviyesinin de kişisel olmasına sebep oluyor. Bazı katılımcılar IELTS sınavının daha zor olduğunu söylerken bazı katılımcılara göre ise TOEFL sınavı adaylara ter döktürüyor.

Daha akademik bir dile sahip olan TOEFL, eğitim dili İngilizce olan adaylara daha kolay gelirken konuşma bölümünün daha ağır olduğunu söyleyenlerin çoğunlukta olduğu görülüyor. IELTS sınavında eğitmenlere sunum yapılan konuşma bölümünün TOEFL sınavında bilgisayara karşı yapılıyor olması da bu bölümün zorlayıcı olmasına sebep olabiliyor.

Ayrıca IELTS sınavında dinleme bölümünün boşluk doldurma şeklinde olan kısmı da, TOEFL sınavının tamamı çoktan seçmeli olan dinleme bölümüne göre zorlayıcı olabiliyor. Yine de bu iki dil programından herhangi birini seçmek isteyen adaylara keskin çizgilerle zorluk derecesi belirtmemekte fayda var. Düzenli ve planlı çalışma ile, seçilen dil programının incelikleri ayırt edilerek gereken seviyeye ulaşmanın mümkün kılınabileceğini unutmamak gerekiyor.

Sınav Yerleri

IELTS sınavı ülkemizde Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana gibi şehirlerde İngiltere merkezli British Council ve Avustralya merkezli IDP Türkiye tarafından uygulanıyor. Kontenjan durumuna göre her iki kurum da tercih edilebiliyor ve sorular ve değerlendirmeler farklılık içermiyor.

Toefl sınavı ise Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kastamonu, Mersin’de çeşitli kurumlar tarafından Amerika merkezli olarak düzenleniyor.

Sınav Zamanları

IELTS sınavı eskiden daha az aralıkla düzenlenirken şimdilerde hemen hemen her gün yer bulmak mümkün olabiliyor.Burada önemli olan kısım sınav alımını karar verdikten sonra 2-3 gün sonra girecek şekilde hazır olmakta fayda vardır.

TOEFL sınavı ise yılda 50’den fazla kez düzenleniyor ve 12 gün ara vermek koşuluyla istenilen sayıda bu sınava girilebiliyor. Sınavın uygulanma sayısı talebe ve yeter sayısına göre değişebiliyor.Bu sınav IELTS sınavına göre daha az aralıkla düzenlendiği için önceden sınav gününü ve yerini belirlemekte fayda vardır.

Sınav Ücretleri

IELTS Sınavının 2023 ücretleri, sınavın türüne göre (akademik-genel) 4500 ile 5160 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. TOEFL sınavının ücreti ise 185 Dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde, eğitim almak veya iş hayatına yeni bir yön vermek adına buralara gelen kişilerden İngilizce seviyelerini belgelemeleri isteniyor. İngilizce yeterliliği belgeleyen en önemli iki sınav türü olan IELTS ve TOEFL’ dan hangisine yönelmek gerektiğine karar vermeden önce, gidilecek ülkenin ve kurumun hangi sınav türüne öncelik verdiğini belirlemede ve buna göre profesyonel rehberlik alarak yerinde bir program uygulamada fayda bulunuyor. Alınacak sınav türü belirlendikten sonra bir çalışma programı oluşturularak gerekli profesyonel desteğin sağlanması ve eğitim adımlarının atılması, yüksek prestijli bu sınavlardan geçerli puanları alabilmeyi sağlıyor. Unutmamak gerekiyor ki, zorluk dereceleri kişiye göre değişecek olan bu sınavlarda başarılı olabilmenin yolu, İngilizce seviyesini geliştirmek. Bu açıdan, IELTS sınavına hazırlık çalışmalarıyla TOEFL sınavına hazırlanmak farklılık göstermiyor.

 

Diğer Yazılarımız
Manchester Üniversitesi Rehberi (2023)

Avrupa ve dünya üniversiteleri düşünüldüğünde önemli bir yerde olan Manchester Üniversitesi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki öğrencilerin de merak ettiği okullar arasında yer alıyor.

TOEFL ve IELTS arasındaki Farklar

İngilizce sınavlara hazırlanmak isteyenlere yol gösterebilmesi adına, bu içeriğimizde TOEFL ve IELTS arasındaki farklar konusunda araştırma yapanların merak ettikleri detayları ele alıyoruz.