IELTS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

22.11.2021

İçerik Haritası

Yükseköğrenim hayalleri olan öğrencilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok köklü eğitim kurumunda bölüm faaliyetlerine başlaması için IELTS oldukça önemli bir eşik olarak kabul ediliyor. Dil yeterliliğini ispat etmede çoğunlukla ‘TOEFL mı IELTS mi?’ sorusuyla karşılaşan öğrenciler, her iki seçenek de tercih ettikleri kurum tarafından kabul görüyorsa genellikle puan hesaplama yönünden hangisinin daha avantajlı olacağını araştırmaktadır. 

IELTS Puan Hesaplama Tarzı

IELTS İngilizce dil yeterliliğini dinleme, okuma, yazma ve konuşma kabiliyetleri üzerinden 4 ayrı puan türünde ele almaktadır. Puan türlerinin her biri ve genel ortalama 0 – 9 arasında bir puan ile değerlendirilir. IELTS puanı, buçuklu olarak da verilebilir. Örneğin bir kategoriden ya da nihai ortalamadan sadece 7 ya da 8 değil 7.5 puan da alabilirsiniz. Dinlemeden 8, okumadan 7.5, yazmadan 7.5 ve konuşmadan 7 alan biri genel toplamda aritmetik ortalama neticesinde 7.5 puan elde etmiş olacaktır.


IELTS Genel Puanlarının Sözel Karşılıkları

0 – 9 arasındaki not değerlendirmesinin dili nasıl kullandığınızı gösteren sözel karşılıkları aşağıdaki gibidir:

9: Uzman kullanıcı

8: Çok iyi kullanıcı

7: İyi kullanıcı

6: Yeterli kullanıcı

5: Kısmi yeterliliğe sahip kullanıcı

4: Sınırlı kullanıcı

3: Çok sınırlı kullanıcı

2: Basit/acil ifade bilgisine sahip kullanıcı

1: Dil yeterliliği birkaç kelime ile sınırlı kullanıcı

0: Dil bilmeyen kullanıcı


IELTS Not Yuvarlama

IELTS kendi içerisinde bölümlere küsüratlı puan verebildiği için nihai ortalama 7.1 gibi bir sonuç da olabilir. Bu noktada devreye not yuvarlama girmektedir. 1, 0’a daha yakın olduğu için 7.1 7 puan olarak kabul edilirken 7.4 olan ortalamanız, küsürat 5’e daha yakın olduğu için 7.5 olarak değerlendirilecektir. 6.85’lik puan ise yine 6.5’ten ziyade 7’ye daha yakın olduğu için 7’ye yuvarlanacaktır.


IELTS Puanında Ortalamanız Sizi Yanıltmasın 

Kolej ya da üniversiteler genellikle IELTS genel puan ortalamanıza baksa da bazıları belirli puan türüne de sınırlandırmalar getirebilir. Örneğin, seçtiğiniz okul IELTS’ten genel not olarak 6’yı geçer not olarak kabul etmesine karşın okuma ve dinlemede 6.5 ve üzeri not ortalaması isteyebilir. Bu nedenle, her ne kadar bazı bölümlerden düşük bazı bölümlerden yüksek puan aldığınızda genel not ortalamasında eksik olduğunuz noktayı başarılı olduğunuz kısımla telafi şansınız olsa da bölümlerin de kendi içerisindeki notlar ayrıca değerlendirilebilir. Dolayısıyla dil muafiyeti için ilgili kurumun başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeli ve ortalamanızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz.


IELTS Listening Puanı Nasıl Hesaplanır? 

IELTS puanınızı sunacağınız kuruma göre henüz başvuru esnasında IELTS Academic ya da IELTS General testine girip girmeyeceğiniz sorulur. Okul başvuruları için genellikle IELTS Academic sonuç belgesi talep edilmektedir. IELTS Listening, dinleme bölümü puanınız hesaplanırken 40 soruluk teste verdiğiniz doğru yanıt sayısı üzerinden yine maksimum 9 puana kadar karşılık gelecek şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulursunuz. Doğru soru sayı aralığına karşılık gelen puan tablosu aşağıdaki gibidir:

DOĞRU SAYISI

PUAN BANDI

39-40

9

37-38

8.5

35-36

8

32-34

7.5

30-31

7

26-29

6.5

23-25

6

18-22

5.5

16-17

5

13-15

4.5

11-12

4

8-10

3.5

6-7

3

4-5

2.5

 

IELTS Reading Puanı Nasıl Hesaplanır?

Dinleme türünde IELTS Academic ve IELTS General için aynı değer aralıkları geçerliyken Reading’e gelindiğinde okuma için iki ayrı kategorinin ayrı puanlama türleri vardır. Okuma ile ölçülen kelime ve anlama yeteneğinde Academic testi seçen kişiler daha çok bilimsel makale okumaya hazırlıklı olduklarını ispatlayacak metinlerle karşılaşırken General testi seçenler, gündelik hayata indirgenmiş sosyal hususlarda okuma yapmaktadır. Bu nedenle birbirinden içerik ve amaç olarak ayrılan her kategorinin değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir:

IELTS ACADEMIC DOĞRU SAYISI

IELTS GENERAL DOĞRU SAYISI

 PUAN BANDI

39-40

40

9

37-38

39

8.5

35-36

37-38

8

33-34

36

7.5

30-32

34-35

7

27-29

32-33

6.5

23-26

30-31

6

19-22

27-29

5.5

15-18

23-26

5

13-14

19-22

4.5

10-12

15-18

4

8-9

12-14

3.5

6-7

9-11

3

4-5

6-8

2.5

 

IELTS Writing Puanı Nasıl Hesaplanır?

IELTS Writing bölümü, yazma yeteneğinizi ve yetkinliğinizi ölçmektedir. Writing testinde 2 ayrı essay yazmanız beklenir. Açık uçlu olarak değerlendirebileceğimiz bir tür olduğu için de puanlamada keskin çizgileri yoktur. Ancak IELTS sınavlarını değerlendiren uzman kadro 4 başlıktan oluşan bir değerlendirme ölçütüne göre puanı belirlerler. Bu dört başlık aşağıdaki gibidir:

 •     Görevi tamamlama,
 •     Sözcük kullanımı,
 •     Tutarlı ve uyumlu metin yazma,
 •     Dilbilgisi ve doğru kullanım 
 

Yazma özelinde birinci bölümde metninizi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 •     Doğru bilgiyi sunma,
 •     Genel bakış – özetten kaçınma,
 •     Vurgulanması gereken ve asıl istenen anahtar noktaları aydınlatma,
 •     Verilerle anlatımı destekleme
 

Yazma özelinde ikinci bölümde metninizi oluştururken işe bunlara dikkat etmelisiniz:

 •     Soruyu yanıtlayıcı nokta atış açıklama yapma,
 •     Ana fikri destekleyecek ve geliştirecek ana argümanları sunma,
 •     Düşünceyi net ve anlaşılır bir bakış açısı ile ifade etme,
 •     Tezi bir sonuca bağlamak ve bağlama oturtmak
 

Yukarıda verilen maddelere ek olarak, düşünceleri birbiriyle alakalı paragraflarda, her paragrafta bir ana düşünce olacak şekilde dili de doğru ve etkili kullanmak koşuluyla ifade etmek puanınızı olumlu etkileyecektir.

 

IELTS Speaking Puanı Nasıl Hesaplanır?

IELTS Speaking sürecinde kendinizi rahat ve akıcı ifade edebilmeniz önemlidir. Sorulan sorulara derinlemesine verecek bir yanıtınız olmasa bile konuşmayı sürdürmüş olmanız puanınızı olumlu etkileyecektir. Değerlendirme aşamasında siz odayı terk ettikten sonra uzman,  vereceği notu şu kriterlere göre belirler: 

 •     Akıcılık: Duraksamadan, uzunca ve kendini düzeltmeden konuşabilme, anlaşılabilir olma, bağlantılı ve anlamlı ifadeler kullanma
 •     Söz dağarcığı: Kelime ve anlamsal yönden zengin ifade kullanımı, eşdizimlilik, yaygın kullanımı olmayan kelimeleri de kullanabilme, hatalı kullanımdan kaçınma
 •     Dil bilgisi çeşitliliği ve doğru kullanım: Cümle çeşitliliği, gramer ve zaman kullanımı çeşitliliği, hatalardan kaçınma
 •     Telaffuz: Anlaşılırlık, tonlama, aksan, kelime ve sesleri sesbilimsel olarak doğru ifade etme

Tüm bu kriterleri ne derece yerine getirdiğiniz sizin her bir bölümde puan hesaplamanızı etkileyecektir. Bununla birlikte sınava hazırlanırken IELTS’in yayınlamış olduğu çıkmış soru örnekleri ve puanlandırılmış örnek metinleri / konuşma kayıtlarını dinlemek size mevcut durumunuz ve yaklaşık değer olarak sınavdan elde edeceğiniz puan hesaplaması hakkında bilgi verecektir.

Diğer Yazılarımız
Manchester Üniversitesi Rehberi (2023)

Avrupa ve dünya üniversiteleri düşünüldüğünde önemli bir yerde olan Manchester Üniversitesi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki öğrencilerin de merak ettiği okullar arasında yer alıyor.

TOEFL ve IELTS arasındaki Farklar

İngilizce sınavlara hazırlanmak isteyenlere yol gösterebilmesi adına, bu içeriğimizde TOEFL ve IELTS arasındaki farklar konusunda araştırma yapanların merak ettikleri detayları ele alıyoruz.